Atelier de la Charité 

landelijk logeren

   Wonen, werken en naar school gaan in Frankrijk

Eigenlijk heb ik een hekel aan blogs. Gewone individuen die hun eigen leven, meningen, interesses en bezigheden zo belangrijk vinden dat ze daar wekelijks of zelf dagelijks over willen schrijven. Egodocumenten. Daar heb ik het niet zo op. Maar, ik vind zo’n stukje schrijven ook leuk en dus was ik daar een paar jaren geleden toch maar mee begonnen. En weer mee gestopt. En op facebook weer mee begonnen. En weer gestopt. Elke keer die twijfel, hoe serieus moet een mens zichzelf nemen. Niet teveel, daar ben ik van overtuigd. En juist daarom ga ik het toch weer proberen. In de wetenschap dat ik geen ‘echte’ schrijver ben en dat ook niet hoef te worden. Wat ik wel leuk vind, is om jou, als (toekomstige) gast een beetje deelgenoot te maken van ons leven. Zodat je een beter idee hebt waar en bij wie je terecht komt. Die oude stukjes heb ik er daarom ook maar bij gezet. Misschien boeit het, misschien niet. Kijk maar.

Annemieke
december 2017

Staking

Het was vandaag rustig in de schoolbus. Twee van de vier onderwijzers staakten. De roosters van het basisonderwijs gaan namelijk veranderen. Dit moet ingaan na de zomervakantie, maar de leerkrachten willen nog een jaar uitstel.

In 2008 is Frankrijk overgegaan van vier en een halve dag, naar vier dagen school per week. Hetzelfde lesprogramma in minder tijd, dat kunnen veel leerlingen niet bijbenen. De leraren bleven hetzelfde aantal uren houden. Zij moeten de vrijgekomen uren besteden aan bijlessen voor de zwakke leerlingen. Deze leerlingen kregen anders ook bijles, maar van speciale leraren. Deze werden wegbezuinigd.

Dat moet anders. Terug naar vier en een halve dag school, minder vakantie en kortere lesdagen, zodat de leerlingen beter bij de les blijven. Nu eindigen de meeste scholen om half vijf en men wil daar half vier van maken. Daar is de maatschappij echter niet op ingesteld. De meeste ouders zijn niet in de gelegenheid om hun kinderen eerder op te halen. Parttime werken komt hier vrijwel niet voor; je werkt fulltime of niet.

Besloten is dat kinderen als vanouds om half vijf met de schoolbus naar huis gaan. Het tussenliggende uur moet worden opgevuld met naschoolse activiteiten, begeleid door gekwalificeerde mensen. Gewoon een uurtje op school blijven om te spelen is niet te bedoeling. Men denkt aan sport, theater, natuur enz. In een stad is dit eenvoudiger te realiseren dan in een kleine gemeente. Wie komt er bij ons een uurtje opdraven voor een handvol kinderen? Waar moeten de activiteiten plaatsvinden en wie gaat dat betalen?

Leraren vinden dat de veranderingen overhaast worden ingevoerd en dat er eerst een goed plan moet komen. Om hun eisen kracht bij te zetten, werd er gestaakt, zoals dat gebruikelijk is in Frankrijk. Niet iedereen deed mee, want dan lever je honderd euro in. Niettemin staakte in ons departement 65% van de leerkrachten. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren.