Atelier de la Charité 

landelijk logeren

   Wonen, werken en naar school gaan in Frankrijk

Eigenlijk heb ik een hekel aan blogs. Gewone individuen die hun eigen leven, meningen, interesses en bezigheden zo belangrijk vinden dat ze daar wekelijks of zelf dagelijks over willen schrijven. Egodocumenten. Daar heb ik het niet zo op. Maar, ik vind zo’n stukje schrijven ook leuk en dus was ik daar een paar jaren geleden toch maar mee begonnen. En weer mee gestopt. En op facebook weer mee begonnen. En weer gestopt. Elke keer die twijfel, hoe serieus moet een mens zichzelf nemen. Niet teveel, daar ben ik van overtuigd. En juist daarom ga ik het toch weer proberen. In de wetenschap dat ik geen ‘echte’ schrijver ben en dat ook niet hoef te worden. Wat ik wel leuk vind, is om jou, als (toekomstige) gast een beetje deelgenoot te maken van ons leven. Zodat je een beter idee hebt waar en bij wie je terecht komt. Die oude stukjes heb ik er daarom ook maar bij gezet. Misschien boeit het, misschien niet. Kijk maar.

Annemieke
december 2017

Het schoolsysteem

De voorjaarsvakantie is bijna afgelopen; na twee weken gaan de jongens weer naar school. Tup naar CE1 en Chevy naar CM1. Het schoolsysteem werkt hier iets anders dan in Nederland. Kinderen kunnen, als ze zindelijk zijn, vanaf hun 3e jaar naar l’ecole maternelle (kleuterschool). Deze bestaat uit drie klassen: petite, moyenne en grande section. Vanaf hun 6e jaar is er leerplicht. De kinderen gaan dan naar l’ecole primaire (de lagere school) en die bestaat uit vijf klassen: CP (cours préparatoire), CE1, CE2 (cours élémentaire), CM1 en CM2 (cours moyen).

Op de école primaire wordt klassikaal onderwijs gegeven. Je eigen tempo volgen, is er niet bij. Elke dag doet iedereen dezelfde bladzijde uit het rekenboek en voor de andere vakken geldt hetzelfde. De vakken zijn net als op de middelbare school, ondergebracht in een rooster. Lekker overzichtelijk. De leerlingen die moeite hebben om het ritme te volgen, krijgen bijles. Degenen die voorlopen, mogen gaan schaken, lezen, een spreekbeurt voorbereiden of tekenen.

Deze manier van onderwijs wordt voortgezet op het collège. Dit duurt vier jaar en is eigenlijk een soort tussenschool. Er zijn geen verschillende niveaus, iedereen doet hetzelfde. De ijverige leerlingen kunnen er hooguit een of twee vakken bijnemen. Pas als de leerlingen naar het lycée gaan, kunnen ze een keuze maken in niveau en leerrichting. Dat wil zeggen een voorbereiding op de universiteit (lycée générale) of een vakopleiding (lycée professionnel). Dit duurt drie jaar.

Het duurt nog even voordat de jongens naar collège gaan, maar ze zijn dan nog wel heel jong; Chevy 10 jaar en Tup 11. Het scheelt dat ze niet intern hoeven; zowel collège als lycée zijn redelijk dichtbij. De kinderen die ver van school wonen, verblijven van maandag tot en met vrijdag in het internat. Onze kinderen kunnen ‘gewoon’ om half acht ’s ochtends de schoolbus nemen en komen om zes uur ‘s avonds weer thuis, waarna er natuurlijk nog huiswerk moet worden gemaakt. Alleen de woensdagmiddag is vrij. Het is nog erger dan een werkweek; we hebben nu al medelijden met ze.