Staking

Het was vandaag rustig in de schoolbus. Twee van de vier onderwijzers staakten. De roosters van het basisonderwijs gaan namelijk veranderen. Dit moet ingaan na de zomervakantie, maar de leerkrachten willen nog een jaar uitstel.

In 2008 is Frankrijk overgegaan van vier en een halve dag, naar vier dagen school per week. Hetzelfde lesprogramma in minder tijd, dat kunnen veel leerlingen niet bijbenen. De leraren bleven hetzelfde aantal uren houden. Zij moeten de vrijgekomen uren besteden aan bijlessen voor de zwakke leerlingen. Deze leerlingen kregen anders ook bijles, maar van speciale leraren. Deze werden wegbezuinigd.

Dat moet anders. Terug naar vier en een halve dag school, minder vakantie en kortere lesdagen, zodat de leerlingen beter bij de les blijven. Nu eindigen de meeste scholen om half vijf en men wil daar half vier van maken. Daar is de maatschappij echter niet op ingesteld. De meeste ouders zijn niet in de gelegenheid om hun kinderen eerder op te halen. Parttime werken komt hier vrijwel niet voor; je werkt fulltime of niet.

Besloten is dat kinderen als vanouds om half vijf met de schoolbus naar huis gaan. Het tussenliggende uur moet worden opgevuld met naschoolse activiteiten, begeleid door gekwalificeerde mensen. Gewoon een uurtje op school blijven om te spelen is niet te bedoeling. Men denkt aan sport, theater, natuur enz. In een stad is dit eenvoudiger te realiseren dan in een kleine gemeente. Wie komt er bij ons een uurtje opdraven voor een handvol kinderen? Waar moeten de activiteiten plaatsvinden en wie gaat dat betalen?

Leraren vinden dat de veranderingen overhaast worden ingevoerd en dat er eerst een goed plan moet komen. Om hun eisen kracht bij te zetten, werd er gestaakt, zoals dat gebruikelijk is in Frankrijk. Niet iedereen deed mee, want dan lever je honderd euro in. Niettemin staakte in ons departement 65% van de leerkrachten. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren.

Wed, 06 March